పోస్టాఫీసు టైమ్ డిపాసిట్ ఖాతా 2024 (Post Office Time Deposit Account (TD) In Telugu)

Post Office Time Deposit Account (TD) In Telugu

పోస్టాఫీసు టైమ్ డిపాసిట్ ఖాతా(Post Office Time Deposit Account (TD) In Telugu) , అంటే ఏమిటి, అర్హతలు ,పథకం ఉదేశ్యం ,ఆన్లైన్  అప్లికేషన్ ,అప్ , రూల్స్ (Post Office Time Deposit Account In Telugu,eligibility ,objective ,online application, guidelines ,how to apply ,App , rules and regulations) బ్యాంకుల మాదిరిగా  నిర్ణయించుకున్న కాలపరిమితికి  డబ్బులను  డిపాజిట్ చేసుకునే సౌకర్యాన్ని పోస్ట్ ఆఫీస్ వ్యవస్థ కల్పించడం జరుగుతుంది. ఈ … Read more

పోస్ట్ ఆఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీం 2024 (Post Office Monthly Income Scheme In Telugu)

Post Office Monthly Income Scheme In Telugu

పోస్ట్ ఆఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీం(Post Office Monthly Income Scheme In Telugu) , అంటే ఏమిటి, అర్హతలు ,పథకం ఉదేశ్యం ,ఆన్లైన్  అప్లికేషన్ ,అప్ , రూల్స్ (Post Office Monthly Income Scheme Telugu,eligibility ,objective ,online application, guidelines ,how to apply ,App , rules and regulations) ప్రజలకు తాము పెట్టిన పెట్టుబడి మీద ప్రతినెలా వడ్డీని వారి చేతికి అందించే ఉద్దేశంతో ప్రవేశపెట్టబడిన పథకమే పోస్ట్ ఆఫీస్ … Read more

మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ పథకం 2023 (Mahila Samman Savings Certificate In Telugu)

Mahila Samman Savings Certificate In Telugu

మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ పథకం(Mahila Samman Savings Certificate In Telugu), అంటే ఏమిటి, అర్హతలు ,పథకం ఉదేశ్యం ,ఆన్లైన్  అప్లికేషన్ ,అప్ , రూల్స్ (Mahila Samman Savings Certificate Scheme In Telugu,eligibility ,objective ,online application, guidelines ,how to apply ,App , rules and regulations) మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్ సర్టిఫికెట్ అనే పథకం 2023 బడ్జెట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది ఈ పథకం ద్వారా మహిళలు రెండు … Read more